БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ

Курс орієнтований на поглиблене вивчення апаратної та програмної частини безпілотних літальних апаратів. За об'єкт вивчення взято

квадрокоптер у вигляді конструктора який учні курсу мають зібрати та запрограмувати.

Квадрокоптер складається з окремих модулів.

Перевагою даного конструктора є можливість розширення функцій базового набору.

Базовий набір складається з плати STM32f103c8t6, яка виступає в ролі контролера польоту. До неї підключається модуль MPU6050,в якому є датчики прискорення (акселерометр) та повороту (магнітометр). Перевагою цього модуля є можливість визначення кутів положення за допомогою внутрішнього контролера. Також в базовий набір входить модуль компасу HMC5883L, який розмішено на платі GY-271

У рух квадрокоптера приводять безколекторні двигуни постійного струму 8.5x20mm . Пуль керування складається з плати STM32f103c8t6, двох джойстиків KY-023 та радіомодуля NRF24L01.

Розширений набір включає датчик тиску BMP180, який розмішено на платі GY-68 , та GPS модуль для визначення глобальних координат літального апарату

.

Опції. Даний квадрокоптер можна оснащувати відеокамерою, датчиком відстані та іншими додатковими модулями.

Для проходження цього курсу необхідно попередньо пройти такі курси:

 • Робототехніка
 • Конструювання роботів
 • Мова програмування Сі

Курс складається з 32 занять по 2 години

 • Принципи роботи квадрокоптера
 • Будова мікроконтроллера STM32F103C8t6
 • Середовище програмування SW4STM32 та STM32CubeMX; бібліотека HAL
 • Модуль GPIO написання першої програми Blink
 • Переривання (Interrupt) в мікроконтролері
 • Таймери
 • Інтерфейс UART, виведення даних в серіал монітор
 • Інтерфейс I2c
 • Підключення модуля MPU6050
 • Підключення модуля HMC5883L
 • Визначення положення квадрокоптера в просторі (pitch roll yaw)
 • Широтно імпульсна модуляція (PWM)
 • Підключення та керування двигунами квадрокоптера (Coreless Motor)
 • Підключення та налаштування радіомодуля NRF24L01
 • Виготовлення корпуса квадрокоптера та пульта дистанційного керування на фрезерному станку з числовим програмним керуванням
 • Розробка кріплень двигунів та друк на 3Д принтері
 • Функціональні можливості пульта дистанційного керування
 • Аналого-цифровий перетворювач (ADC)
 • Підключення джойстиків KY-023
 • Підключення радіомодуля до пульта керування NRF24L01
 • Протокол передачі даних
 • Калібрування датчиків
 • Теорія безпечного пілотування
 • Пробний запуск, налагодження програми
 • Практика пілотуваня на розробленому квадрокоптері